Kansli & medlemsfrågor

070-341 75 71
kansli@norravagk.se

Hit vänder du dig som medlem, eller om ni är en större grupp som vill boka banan för tävling. 

Inbetalning till klubben görs till Bankgiro 5508-5526