Kansli, gruppbokningar och medlemsfrågor

070 3417571

kansli@norravagk.se

Vill du boka spel/tävling för ett större sällskap eller grupp, kan du kontakta oss på detta nummer.

För inbetalningar till klubben, använd Bankgiro: 5508-5526